A2 kategorija

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, snage do 35kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0.2kW/kg. Minimalna starosna dob za polaganje navedene kategorije je 18 godina.

Trenutno kod nas možete polagati A2 kategoriju na motoru Honda NC700S.