Za korištenje programa potrebno je imati pristup internetu!

 

Datoteka za preuzimanje: setup1.1oro.zip

 

Upute za instalaciju
Upute za korištenje