0edb5a5f9129922786f3b8c32c9c615a

Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o., je tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom prije svega u servisiranju i održavanju vatrogasnih aparata, te prodaji vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme.

Ovlašteni smo za ispitivanje, servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata što podrazumijeva:

  • Periodične preglede koji se obavljaju svakih 12 mjeseci
  • Kontrolna ispitivanja koja sa obavljaju svakih 5 godina, odnosno 2 godine, ovisno o starosti aparata
  • Obavezni servis i punjenje aparata nakon svake upotrebe

Ovlašteni smo za ispitivanje, servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata sljedećih proizvođača:

  • PASTOR TVA, Rakitje
  • MG – Rijeka, Rijeka
  • IV-ER- KVC, Karlovac

Servis aparata vrši se u potpuno opremljenoj radionici koja zapošljava educirane djelatnike.

Posjedujemo i mobilnu radionicu koja nam omogućava rad u svim dijelovima Hrvatske za sve manje zahvate na vatrogasnoj opremi i vatrogasnim aparatima.