A kategorija

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, snage veće od 15kW. Minimalna starosna dob za polaganje navedene kategorije je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Trenutno kod nas možete polagati A kategoriju na motoru Kawasaki ER-6n.