1. Klkinite ovdje da bi preuzeli instalacijski paket

2. Kliknite na RUN

3. Pričekajte da preuzimanje završi

4. Potvrdite User Account Control pritiskom na gumb “Yes”

5. Stisnite “Dalje” kako bi se instalacija nastavila

6. Stisnite “Dalje” ili odaberite željeno mjesto instalacije

7. Stisnite “Instaliraj”

8. Za završetak instalacije odaberite “Završi”

9. Za otvaranje aplikacije koristite ikonicu “Autoškola” koja će po završetku instalacije biti na vašoj radnoj površini.

Napomena: Ako imate problema s greškom #5 prilikom prijave, molim resetirajte reginalne postavke Vašeg računala