Kvalitetu tvrtke Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Auto moto centar Nova Gradiška kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, 14001 i 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
 • Tvrtka će kontrolirati sve otpadne materijale te će osigurati njihovo zbrinjavanje (proizvodnja papirnatog otpada će se smanjiti dok će se ostatak reciklirati).
 • Propisanim procedurama i radom na osviještenosti o važnosti zaštite na radu opasnost od ozljeda je svedena na minimum.
 • Optimizirana je iskorištenost ljudskih resursa.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 388.312,50 HRK od kojih je 223.239,25 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02.01.2019.-02.01.2020.

Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o.

Kožarska 2

35400 Nova Gradiška

Kontakt osoba:

 • Marijana Soldatović, Direktorica
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 241 4932
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: msoldatovic@pou-amc.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o.