taho-nesipravan-upit-2014-09-25

Kao što Vam je već poznato prema zahtjevima Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13; 36/15) i Pravilnika o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (NN 43/09) svaki poslodavac dužan je voditi evidenciju radnog vremena vozača i evidenciju eventualnih prekršaja.
Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o. nudi uslugu analize i arhiviranja tahografskih listića, podataka iz digitalnih tahografa i kartica vozača.
Navedena usluga je u skladu sa svim zakonskim obvezama koje trebaju ispuniti prijevoznici, a obuhvaća:

  • Očitovanje analognih tahografskih listića
  • Pohrana analognih tahografskih listića u digitalnom obliku
  • Prijenos i pohrana podataka s digitalne kartice vozača (najkasnije svakih 21 dana)
  • Prijenos i pohrana podataka iz digitalnog tahografa vozila (najkasnije svakih 90 dana)
  • Arhiviranje podataka analognih, digitalnih tahografskih listića i podataka iz digitalnog tahografa vozila.

Zainteresirani ste za navedene usluge? Imate dodatnih pitanja?

Slobodno nam se obratite na besplatni info telefon 080020057 ili mobitel 099/3106886.

 

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem AMC Nova Gradiška u mogućnosti smo vam ponuditi edukaciju vozača za korištenje analognih i digitalnih tahografa.