POČETNE KVALIFIKACIJE

ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA I VOZAČE KOJI OBAVLJAJU IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM KAO POSEBAN OBLIK PRIJEVOZA U CESTOVNOM PROMETU

U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika i koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja
vozila s vozačem kao poseban oblik prijevoza u cestovnom prometu, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije.

Obavještavamo Vas da je Auto moto centar Nova Gradiška d.o.o., Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ovlašteni ispitni centar za provedbu ispita za stjecanje
početnih kvalifikacija. Ispit se polaže na temelju objavljenih ispitnih pitanja koja su dostupna na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno u katalogu pitanja

Cijena ispita je 500,00 kn + PDV.

Dokumenti potrebni za upis:
 Vozačka dozvola
 Osobna iskaznica
 Svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi

Za sve dodatne informacije i termine ispita obratite se na broj 035/346-600, e-mail:
autoskola@pou-amc.hr ili osobno u Kožarskoj 2, 35400 Nova Gradiška.